Vår medlemstidning

NEURO Förbundet Stockholms län - är tidningen som informerar om vad som händer i i länet.....

Tidningen kommer utmed 4 nummer per år och beskriver vad som händer i Neuroförbundets lokala föreningar i Stockholms län.

Som medlem kan du medverka med information eller artiklar och även annonsera.